Dringenberg, Christoffer BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Dringenberg, Christoffer (1566-11-04)

[Bryssel] 1), 4. November 1566.
Christoffer Dringenberg til Mogens Gyldenstjerne.
Bockholt er ankommet fra Frankrig og har kaldt ham til sig. Dringenberg haaber al kunne rejse inden 8 Dage. Han har 21 Læster Krudt, som han vil beregne til den knappeste Pris og har Pas for til Udførsel fra Bryssel, hvad ingen anden har kunnet faa.

Mejnem 2) vnderdenejgen vnd guttuelljgen denstt, ge- sttrenger ljber her, v. s. lasse ejch vejssen, voj deas mejm her fan Bokholtt 3) erstt aus Frankrijch kumen ejs den erstten dejs manez etc., so ejr mejr auf sejn herljkejtt enttboden hatt fan dejsen deach den 4., so er mejr ap- ferdejgen vejtt, vnd forhoppe bejnen 8 deach auf zo sejn nah deatto deis berffes (!) vnd allen bejschaejtt mejtt zo berjngen etc. An geande deas puluers habe ejch bej ejn der 21 lastt, vejl ejch auch v. s. den nastten prjs mejtt berjngen vnd ejn bohof k. m. dearjne denen, so fejl mejr mugelich ejs, vnd ejch habe pasportt mejnen zo sagen zo Prusal 4) aus zo foren, deas numens hatt mogen be- kumen vme kejn geltt etc., als ejch v. s., mejn her sttatt- haltter, vol munttljch berjchtten sal etc. Hejr mejtt ejch, mejn her v. s., dejm almejchttejgen Geott befollen, vnd ejch gebejtte mejch ejn v. s. geuder gerazej 5). Ejn ejl dem 4. nofember a. 66.

V. s. geuttwejljger denar
Crjsttofel Derjngenberjch.

s. 155(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Dem edellen vnd gesttrjngen rejtter vnd k. m. fan Denemarken sttatthalter her Mans Geuldenstternn, mejnem gebejttenden lejben herren.

Coppenhagen.

Anamet anden iulle dag anno 67 1).