Foxall, John BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Foxall, John (1567-04-12)

[London], 12. April 1567.
John Foxall til Mogens Gyldenstjerne.
Han har paa forskellige Skibe sendt 30 Bøsseskytter til Danmark og har andre 20 rede, som skal føres dertil sammen med Skytset. 14 Stkr. Skyts ligger indlastet i en Fragtbaad for at føres til Themsemundingen til et dér liggende Skib, der skal afgaa til Danmark. Nogle Købmænd, der har lidt Skade ved danske Undersaatter, har hos Dronningen af England ansøgt om Kaperbreve, men han har forhindret det. Dronningen vil i den Anledning sende et Sendebud og Breve derom til Kongen, og han har hørt, at det vil blive ham selv. Det af Kongen ønskede Køb af et Skib kan neppe blive til noget, da det muligvis kan komme til Krig mellem England og Frankrig og Skibet heller ikke kan blive udrustet i rette Tid.

Postremas ad tuam amplitudinem literas dedi Joanni Baptiste regis nuncio, in quibus quid scriptum sit scire te iam existimo; postea quæ acciderunt hæc sunt: Diuer- sis in Daniam nauibus misi triginta tormentorum magistros, alios viginti paratos habeo, qui cum tormentis ipsis eo s. 189deuehentur. Tormenta autem in lembo quodam onerario quatuordecim iam dies iacent ventumque expectant, quo ad nauem a me paratam in ipso Thamesis ostio dedu- cantur. Quo facto breui spero in Daniam, si ventus se- cundus aspirauerit, appulsum. Ad hæc cum quidam e nostris mercatoribus pro damnis, quæ et ante hoc bellum et ab inchoato bello se a regis subditis conqueruntur pertulisse, literas, quas mercatus appellant, a reginea maje- state conarentur impetrare contra regis subditos, partim quia dixi, si quid tale accidisset, ignorante rege accidisse, partim quia nullam ad hue de iniurijs querelam illi ex- positam docui, neque par esset, vt rex, cum neque de re quicquam resciuisset neque ex mercatorum querela earn didicisset, quicquam restitui aut de iniurijs cuiquam satisfied iuberet, obtinui, ne literæ ipsis contra regis subditos concederentur, vtque amice per literas et nuncium rem totam regi significaret regina nostra. Et quia ex fide dig- nissimis hominibus intelligo earn me ipso nuncio vsuram, vehementer cupio, vt mea opera et apud regem, de cuius benignitate optima mihi omnia pollicear, in gratia sit, et reginæ etiam nostræ ipso successus beneficio commen- detur. De naue, quam coemptam sibi rex voluit, vereor, ne non possit fieri, præsertim cum et incertum sit, bellum ne inter nos et Francos oriatur, neque in tempore satis instructa possit in Daniam venire, cum et alijs armamentis et malo grandissimo careat, quæ vt comparentur, tempore nimis longo pro regijs negotijs opus erit. Ego tamen quod potero faciam et cum reliqua omnia iam apparauerim dabo operam, ne in cœteris indiligens deprehendar. 12. aprilis 1567.

Tui honoris studiosissimus
Hans Ffoxall.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Amplissimo ornatissimoque uiro domino Magno Gilder- stein, serenissimi Danorum regis consiliario.

Anamet ten 26. aprylliis 67.