Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-09-04)

Aabenraa, 4. September 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Om Afsendelsen af Knægte til Elfsborg og om Udskrivning af Mandskab i Købstæderne i Skaane til Halmstad 1).

Orig. med Rester af paatrykt Segl og Udskriften. — T. o. a. L. 9, 33b. K. — Tr.: K. Brb. H. Rørdam: Histor. Kildeskr. 2. R. I, S. 547f.