Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-11-10)

Frederiksborg, 10. November 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Silvester Francke skal følge de sidst mønstrede 222 Knægte til Gotland.

Orig. med Segl, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift: Anamet ten 11. nouemb. ao. 66, at Sylwester skulle haffe dysse knechtte etc. — Tr.: K. Brb.