Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-06-09)

Lundegaard, 9. Juni 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Han skal sørge for, at der kommer en Maaneds Proviant op til det norske og tyske Krigsfolk ved Bahus, og at Høvedsmand Cordt Glasenap straks bliver sendt afsted.
(Paa en vedlagt 1) Seddel:) Da den berammede Mønstring af Hans van Wittebergs Knægte er udsat, skal disse forlægges til de Steder, hvor de tilforn laa, til Kongen kommer.

Orig., beskadiget, med paatrykt Segl og Udskriften, hvoraf dog en Del mangler. — Tr. (dog ikke Sedlen): K. Brb.