Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-11-01)

Frederiksborg, 1. November 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Han skal sørge for, at Skibene til Sømmershafn forsynes med gode Folk og Skippere og snarest sendes afsted, og at Knægtene affærdiges ufortøvet.
(Paa en vedlagt Seddel:) Kongen har befalet Silvester Francke straks at drage til Symmershafn og ordne Skibe der til Knægtene. Mogens Gyldenstjerne skal snarest sende Knægtene afsted.

Orig., beskadiget, med Kongens Underskrift, en Del af Seglet og en Del af Udskriften. — Tr. : K. Brb.