Gyldenstierne, Mogens BREV FRA: Gyldenstierne, Mogens (1565)

U. D. og St. [København, ca. 1565].
Mogens Gyldenstjerne til Skibshøvedsmændene.
s. 277Han har skrevet til Jens Ul/stand og Kristen Munk om Undsætning af Elfsborg og om Angreb paa Fjenden.

At scryffue dy skybs høsmend, ieg har fanget teris scryffels, Anders Fønbo har ført meg, at ieg har scryffuet Jens Vlstand tyl oc Crystiern Munck om krygs folcket, som nu opdrager, at dy pa teris syde oc af ten macht, dy kwne af sted komme, tylhielpe, at Elsborig blyffuer vndset oc fynderne gøres afbreck. Kunde men drage langs op at elffen oc øde lege, tiickis meg wer radeligen.