Gyldenstierne, Mogens BREV TIL: Beck, Joachim FRA: Gyldenstierne, Mogens (1566-05-24)

[København], 24. Maj 1566.
Mogens Gyldenstjerne til Joakim Beck.
Kerre Jochijm, gode wen. Tenne breuijsser skal strax epa weij tijl Lubech, k. mt. weruff, at i wijlle gyffue hannom ter penninge. Screffuit 24. may 66.

Magens Gulden-
stiern ritter.

(Paa Bagsiden med Mogens Gyldenstjernes Haand, overstreget:)

Kerre Henrick, siinderligen gode wenn. Tenne breuijsser Knud Persßen.

(Paategning med en anden Haand:)

1566. iij daler Bastian Bogebinder ther penninge till Lubeck.

H M.

s. 52Orig. Bilag til Rentemester Rgnsk. 1565—66 fol. 153 a, hvor der findes følgende Indførsel:

iij daler Thenn 24. maij giffuet Bastiann Bogebinder epter her Mogens

H: M: Gyllennnstiernnis befalling there penninge thill Lubech.