Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-11-12)

Frederiksborg, 12. November 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Kongen har sat Casper Tobing til Høvedsmand over de Knægte, der skal til Gotland. Mogens Gyldenstjerne skal straks lade dem samle under en Fænnike og lade dem og Casper Tobing følge med Silvester Francke til Gotland.
(Paa en Seddel:) Hansestædernes Sendebud skal vente paa Kongens Svar, til Rigsraadet om kort Tid træder sammen.

Orig. med Kongens Underskrift, Segl, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift: om Casper Døbijng a. t. 13. nouem. — Tr.: K. Brb.