Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-02-19)

København, 19. Februar 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Befaling til at møde i København Midfaste Søndag [24. Marts].

Udtog i T. o. a. L. 8, 475. — Tr.: K. Brb.