Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-11-10)

Frederiksborg, 10. November 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Om et Skib til Transport af Brød fra Helsingør til Bahus.

Orig., stærkt beskadiget, med Kongens Underskrift og Spor af Seglet, en Del af Udskriften mangler. — Tr. : K. Brb.