Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-10-20)

Frederiksborg, 20. Oktober 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Han skal sende det bestilte Salt, Malt og Kirkekornet fra Aahus til Jens Bille paa Gulland og lade det paa Gulland bjærgede Skyts afhente før Vinteren. Om 3 Skibe, der er sejlet Østpaa. Jacob Henriksen skal indlægges paa Københavns Slot.
(Paa en vedlagt Seddel:) Han skal tilskrive Jens Bille om at bjærge saa meget Skyts og Skibsredskab som muligt.

Orig. med Kongens Underskrift, Spor af Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift: Anamet ten 22. octobr. — Sedlen ligeledes med Kongens Underskrift. — Tr.: K. Brb.