Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-11-05)

Frederiksborg, 5. November 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Han skal tilsige Casper Tobing at begive sig til sine Knægte i Bahus. Hans andre Knægte skal afgives til Uttermarcks Fænlein. — Efterskrift: Der medsendes et Brev til Tobing herom; han skal overgive det til Adressaten.

Orig. med Kongens Underskrift, Spor af Seglet og Udskriften. — Tr.: K. Brb.