Frederik 2. BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Frederik 2. (1566-08-11)

Frederiksborg, 11. August 1566.
Kgl. Missive til Mogens Gyldenstjerne.
Bekræftelse paa Rygterne om Orlogsskibenes Stranding ved Gotland. Om en Spanier, der forstaar at gaa under Vandet, og om et Brev til Jens Bille.

T. o. a. L. 9, 7 b. — Tr. : K. Brb.