Bording, Anders MEd Stiil och Pæn/ mand dig vel hen

[I Ejler Holcks Navn.]

MEd Stiil och Pæn/ mand dig vel hen
Kand/ ô min Kjærist/ tegne:
Mens ingen Dig/ fuldkommelig
Din Lof oc Pris tilegne.
Du varst mig goed/ aff Hierte-Roed/
Mit Sind du vidst' at trøste:
Ach naar jeg det/ befinder ret/
Maa jeg af Sor[i]g brøste!
Du Hustru goed/ Mig efterloed
Tre smaa ny plantet Quiste/
178 J salten Taar du altjd staar
For os/ for vi dig miste/
Jeg det vel veed aff Verden keed
Til os du ey vil komme
Men vi dog vist/ ved JEsum Christ
Dig finde blant de Fromme.

Min Sal. Dydige Hustru
Til en sørgelig Amindelse
E.F.H.