Bording, Anders En knude sammen knyt af guld och ædle steene

109.
Bindebref [til Ulrik Frederik Gyldenløve(?)]

En knude sammen knyt af guld och ædle steene
Jeg ikke dyrebar och værdig nok kan meene
til at om gifve den som er aleeneste
Paa denne verdsens Jord min allerkjæreste
Af hjertens ynsk och bøn det baand skal derfor være
Med hvilket Jeg hans Fest och nafvens dag vilære
Jeg hannem al den fryd och velstand ynske vil
Som Jeg af Himmelen mig selv kand ynske til.