Bording, Anders Vel har Jeg nafn af Løfve

[6.]

Vel har Jeg nafn af Løfve
vil ingen dog berøfve
vil gunst och mildhed øfve
Mod dem min hje[l]p behøfve
Men magt mod dennem prøfve
Mit Fødeland bedrøfve.