Bording, Anders Min ædle Brahe, wel kand dig

209.
[Under Manderup Brahes portræt, i Birgitte Trolles navn. 1666.]

Min ædle Brahe, wel kand dig
En konstig haand afmale,
Men ingen kand saa rettelig
Om dine Dyder tale,
Som Jeg: ach ja, din drifft oc Færd
War Ærlig uden Lyde:
Gud bedre mig, Jeg war ey wærd
Dig lenger her at nyde.