Bording, Anders Skiønne Galate, hvort hen?

163.
Coridons Forpligt til sin Galate.
Siunges som: Eengang der jeg lystig var.
Eller som: Broder, hvi est du saa mut.

1.

Skiønne Galate, hvort hen?
Vendt tilbage, kom igien,
Hør dog, hvad jeg tænker
Dig at love tryggelig,
Og at hold' uryggelig
Uden Svig og Renker.

2.

Solen skal i Nør opgaa,
Maanen liuse skal ogsaa
Midt om Middags Stunde,
Polus skal til Østen sig
Hen forføje, før jeg dig
Skuffer nogenlunde.

273

3.

Phoebus skal forlade slet
Helicon, og blive tret
Af Gudinders Stemme,
Gifte skal Diana sig
Med Actæon endelig
Før jeg dig skal glemme.

4.

Æolus udsende før
Sønden-Vejr og Storm fra Nør,
Vinteren skal blive
Som den søde Sommer blid,
Før jeg mod dig nogen Tid
Falskhed skal bedrive.

5.

Jorden af sig give skal
Stierner udi tusind Tal,
Strømme staae og stille,
Kampen graa skal bære Løv,
Før jeg nogen Svig skal øv',
Og mig fra dig skille.

6.

Vand omskiftes skal til Jld,
Torsken og den blanke Sild
Op til Himlen vippe,
Vilden Hav skal pløjes da,
Hvallen skal paa Marken gaa,
Før jeg dig skal glippe.

7.

Før Demanten bliver blød,
Før og Galde vorder sød
Som en Honning-Kage,
Førend Flinten lader sig
Smelte bort, skal ingen mig
Heden fra dig drage.

8.

Jern og Bly skal flyd' i Vand,
Skibe som i dyben Strand
Skal i Træ-top seile,
Myggen med sin lille Snud
Drikke skal os Elven ud,
Før jeg dig skal feile.

9.

Duen jager Falken graa,
Kyllingen skal Glinten slaa,
Lerken Garn udsætter
For Fuglfænger[en], og faar
Hannem fangen i sin Snar',
Før jeg dig forgietter.

10.

Tranen gaar for Ploven før,
Agerhønen Harren kiør,
Uglen qvinkelerer
Liflig som en Nattergal,
Storken siunger som en Sval,
Før jeg dig fixerer.

11.

Ørnen tigger gierne Roe,
Falder ned for Spurrens Kloe,
Hannem Herre kalder,
Ræven med sin røde Bel
Er betroed hos Gaasen vel,
Før jeg dig undfalder.

12.

Oxen skal i Luften blaa
Flyve let og Skyen naa,
Sneglen Priis skal bære
For sit Løb; men rasken Raa
Skal med Spot tilbage staa,
Før jeg falsk skal være.

274

13.

Elme-Træ med grønnen Lind
Elsker Storm og Norden Vind,
Pilen Vædske hader,
Jsop, Løg og Timian
Voxer over højest Gran,
Før jeg dig forlader.

14.

Tornen før skal Druer bær',
Eeg med Lind og Bøge-Træ'r
Træd' i Dants tillige,
Hiorten sig ej trænge lod,
Skoven stod ej fast ved Roed
Før jeg dig skal svige.

15.

Ulven før opklekker Lam,
Lossen før gaar om med Kram,
Brokken Sukker bager,
Biørnen selv skal vogte Faar,
Haren tryg for Hunden gaar,
Før jeg dig bedrager.

16.

Laaland, Samsø, Sild og Før
Flytter sig til Orken-Ør
Uden Sejl og Aare,
Bove-Bierg og Skavens Sand
Fløtte bort hen til Jisland,
Før jeg dig skal daare.

17.

Hekkenfeld før slykkes ud,
Atlas knøttes i en Klud,
Over Havet sendes,
Dovrefield skal feile Steen,
Førend vores Venskab reen
Skal før Døden endes.

18.

Skiønne Galate jeg meer
Ej kand love som du seer,
Men til at fuldbyrde
Hvis jeg her udlovet har,
Der til jeg dig rede staar
Som en ærlig Hyrde.