Bording, Anders Som Gylden malm er puur och reen

[9.]

Som Gylden malm er puur och reen
Och Løfven ey kand frycte
Saa bør och troskab uden meen
At pryde Mandoms rycte.