Bording, Anders JEg uforfaren var/ der jeg saa hart blef prøved

[I sønnen Frederik Christian Holcks navn.]

JEg uforfaren var/ der jeg saa hart blef prøved
At kierist Moder mig i Barndoms Aar blef røved
Fortilig lærdis da/ det som jeg vidste ey
At drage Sørgestræg/ før Døden vijste Vey.
Det volder nu at paa Papiers-blæge Kinder
For Glædskabs Linier/ Mig salte Taare rinder.
Spør mig nu nogen ad: Hvi jeg min Graad udøs?
Der til har jeg alt svart: Jeg er jo Moderløs!

Min hierte allerkiæreste Moders
høytbedrøfvede Søn
Friderich Christian Holk.