Bording, Anders Af Guld och Løfve Jeg har nafn

[2.]
Aliud

Af Guld och Løfve Jeg har nafn
Och der til veed at svare
Jeg trofast er paa Kongens gaf[n]
Och modig er i fare.