Bording, Anders DEn som aff Byrd og Blod var Hiemme ædel baaren

83.
[Gravskrift over Jørgen Brockenhuus.]
J Stæden
For denne Velb. Sal. unge Mands
CONTRAFEYE
Som Morderen hafver de Efterlefvende missundt/
denne
Graff-Skrift.

DEn som aff Byrd og Blod var Hiemme ædel baaren/
Og for sit tapfer Mood af Fremmede udkaaren/
At gaa i Heldters Trop/ og blant de Martis Drenge
Bestige Ærens Top/ hvor Crantz og Croner henge:
Hand fait for Morders Haand/ og Venners Skalke-styke/
Jckun fordi hans Aand og Dyd-begiærlig Tycke
Ey vilde med Vdyd sig smitte og beblande.
Saa blef hans Død hans Dyd/ hans Blod har fremmed Lande
Tilluct med Muld og Jord/ dog Himlen aldrig luckis
For de høystigend Ord/ som aff hver Draabe suckis.

Anno M.DC.LXXIV.