Bording, Anders Min døde Krop vel Jordis kand

84. Den af byrd og fødsel Erlig, af Gudsfrygt och alle Jomfruelige Dyder berømmelige Møe Maren Bering; som var fød Aar 1653 dj 7 May, Og efter een meget Christelige forberedelse Sal: døde Aar 1675. dj 3 Aprilis i hendis alders 22 aar forventendis een glædelig opstandelse.

Min døde Krop vel Jordis kand
Men ey min æris minde
Min Siel i Lifsens skønne land
Har glædens Havn alt inde.
Mit nafn, saa lenge dyd er dyd
Skal priselig omtalis
Saalenge Gud er Gud i fryd
Min frelste Siel husvalis.
O Menniske hvis tid her fra
Sig skynder fast og rinder
Du vel og nok har lefvet da
Naar du slig ende vinder.

A. Bording.