Bording, Anders Loed Gud ey mig omringe

206.
In Festo Michaelis.

1.

Loed Gud ey mig omringe
Med Englers tryge vagt
Hvo kunde da betvinge
Den grumme Sathans magt
Gaf hand ey deres skare
Befalning at staae bj
Hvo kunde mig forsvare
Och for u-lykken frje.

2.

Min egen magt er ringe