Bording, Anders Jeg næfnes af det fine guld

[7.]

Jeg næfnes af det fine guld
och af en modig løfve
Staar och som guld min prøfve
Idet Jeg er min koning huld
Och dem som mig behøfve
Men veed och straf at øfve
Och dennem slaa med magt omkuld
Mit Fødeland berøfve
Och kongens huus bedrøfve.