Bording, Anders HVo fast har grundvol lagt/ hans bygning fast ved blifver

Det høyactbare/
Yndige oc Himmel-parrede Par
JACOB SEVERINSØN
Och 57 SOPHIA AMALIA BRUN,
Paa deris Brudlofs høytiid/ som holdtes udi Kjøbenhafn
den 15. Martij 1677.
til ære.

HVo fast har grundvol lagt/ hans bygning fast ved blifver/
Och rokkes ey. Hvo sig i Kjærlighed begifver/
Och har den rette Dyd och Ærbarhed til grund/
Hand sig fornøyelse tilaagrer paa sit pund.
Til lykke derfor/ o forelskte par/ til lykke:
Thi saa som Dyd oc Tuct er eders Elskovs smykke:
Saa skal och Himlen den med lifsens ecte fruct/
Samt ære/ førlighed oc hæld fornøye smuct.