Bording, Anders Om stjl och malning ret skal gunst

92.
[Den Sind- oc kunstrjge
Carl Vanmander
Der hand sin Poetisk Dict om
Snuu-Tobak udgaff til
Ære.]

Om stjl och malning ret skal gunst
Hos Alexander nyde
Homerus dicte faar med kunst
Apelles taflen pryde
Den store Fredrich dig er det
Som dennem Alexander
Fordi din pen och pensel ret
Er artig o vanmander.