Bording, Anders Om stjl och malning ret skal gunst

92. [Den Sind- oc kunstrjge Carl Vanmander Der hand sin Poetisk Dict om Snuu-Tobak udgaff til Ære.]

Om stjl och malning ret skal gunst
Hos Alexander nyde
Homerus dicte faar med kunst
Apelles taflen pryde
Den store Fredrich dig er det
Som dennem Alexander
Fordi din pen och pensel ret
Er artig o vanmander.