Bording, Anders Jeg kand ikke tie her

169.
[Jeg kand ikke tie her.]

1.

Jeg kand ikke tie her,
Musæ kiær,
Thi det er eders Begiær,
At jeg nu skal strax fremføre
Frydelig
Tale slig
Som jeg før hørde.

2.

Paa Parnasso er en Lund
Meget rund,
Hvor jeg gik en liden Stund
Og spadsered, ja der hørde
Fryde sig,
Lystelig
De Dandsen rørde.

3.

Der jeg nu saae dette Spil,
Stod jeg still',
Tænkte her maa høres til;
Men da taler Musæ til mig,
Kom vor Ven,
Kom hid hen,
Det gavne skal dig.

4.

Der sad Orpheus paa en Bænk
Velbeskienkt,
Men Amphion fik en Skenk,
Der var Bacchus med Sileno,
Juno skiøn,
Venus kiøn
Med den Cupido.

5.

Musæ jeg vil denne gang
For Jer Sang
Sige eder største Dank,
Derpaa dandse en Ballete
Lystelig
Hver for sig,
Hermed Valete.