Bording, Anders VEl maae den mørke graf/ o fromme HJORT/ fortære

87.
Grafskrift
Ofver den ærlige/ velactbare och fornemme Mand/ Salig
PEDER HJORT
Kong. Mayest. Sølfpop/ som efter et Christeligt och berømmeligt Lefnet saugen
døede den 7. Januarij 1677.

VEl maae den mørke graf/ o fromme HJORT/ fortære
Dit svage Legome: men dine Dyders ære
Blant os dog blifver ved/ och aldrig undergaaer/
Saa længe Dyd er Dyd/ och Verdens bygning staaer.
Din Himmel gifne Sjæl sit verne sted och bolig
Jndtaget har/ och der sig finder glad och rolig
Blant de forløstes tal. Men Gud husvale den/
Som lefver midlertid med sorrig her igjen.

Voris uforfalskte Venskab til ære
A. Bording.