Bording, Anders Vel hafver Jeg mit nafn af Løfve

[8.]

Vel hafver Jeg mit nafn af Løfve
vil dog slet ingen mand berøfve
Men hjelpe dem min hjelp behøfve
Och straf och hefn med sverdet øfve
Mod dem mit Fødeland bedrøfve
Vil nogen der paa mig vel prøfve
Til Felds Jeg hannem skal fortøfve.