Bording, Anders Saa bold som Rosen er: saa kort en Tjd den Hafver

91.
[Under Sal: Jde Rosencrantzis kobberstykke. 1666. Martio.]

Saa bold som Rosen er: saa kort en Tjd den Hafver,
Saa rjg du varst paa Dyd och Sindsens høye gafver,
Ach Ide Rosenkrands, saa snart hentoeg Gud dig
Hand dig fuldkommen fandt, och derfor skyndte sig.