Bording, Anders Som Guld er puurt och Løfven sterk

[10.]

[19] Som Guld er puurt och Løfven sterk:
Er och Her Gyldenløfve
Hand troskab har til øye merk
Och mandom veed at øfve.