Bording, Anders Ja store Cimber Helt Høybaarne Gyldenløwe

117.
[Til Ulrik Frederik Gyldenløve. 1671.]

Ja store Cimber Helt Høybaarne Gyldenløwe
Hvis største glædskab er velgjerninger at øfve
Hvis Høye hjertes maal och tankers øyemerk
Er idel Himmel Dyd och mildheds ædle verk.