Bording, Anders Som Hund mod anden teer sig vreed

105. [Epigram, ca. 1665.]

Som Hund mod anden teer sig vreed
Naar hand skal føden tage
Saa kand och ingen kjærlighed
Med-bolere fordrage.