Bording, Anders Som Guld er purt, och Løfven sterk

[1.]

Som Guld er purt, och Løfven sterk
Saa gjør och Gyldenløfve
med trofasthed och Mandoms verk
vel mangen ædel prøfve.