Bording, Anders Ja fromme Walter/ Ja/ du varst for Himmel-værdig

85.
Grafskrift
Ofver den Ærlige/ Velvjse och Høyfornemme
Mand Salig
Knud Walter
Fordum Borgemester udi Helsingør/ som efter 45. Aars Christelige
och berømmelige Lefnet/ Saligen i HErren døede.

Ja fromme Walter/ Ja/ du varst for Himmel-værdig/
Til her blant os at boe: Thi giorde du strax færdig;
Dig ikke drage loedst; men sagde gladelig/
Til Verden: o far vel: Jeg gierne slipper dig.
Din Krop du Jorden gafst: Men dine Dyders minde
Blant os dog lefver end/ och aldrig kand forsvinde.
Din ædle Sjæl och ey fik meen af Dødsens skud.
DV Seyer-Kronen VanDst oCh hVILer nV hos GVD.

Voris fremfarne Omgængelse och uforfalskte
Venskab til Ære opsat af
Anders Bording.