Bording, Anders J Dødsens sidste Tjd en trofast ven at tjene

86.
Grafskrift
Ofver den af Guds sande fryct/ ærlig och høyanseelig Slect/
och alle Christelige Dyder høyprisslige Matrone Salig
REBECCA von BECHTEN
Salig Borgemester Jacob Severinsøns af Aarhus/ som
den 6. Decembr. 1676. saligen døede.

J Dødsens sidste Tjd en trofast ven at tjene/
Jeg kommen var: Men det mig Døden loed formeene.
Jeg snart ey vidste/ før Jeg self var Jo saa vel/
Som den/ Jeg vilde tjent/ af Døden kryst ihjel.
Vel den, der saa som Jeg/ sin Hu fra Jorden vender/
Och frycter ikke/ hvor och naar hans Tjd sig ender.
Vel den/ de[r] saa som Jeg/ opnaaer et prissligt nafn/
Och veed sin Sjæl forvart hos Gud i glædens Hafn.

A. Bording.