Bording, Anders Digte. - 1984

Foruden andre udgaver med tekster delvis eller udelukkende fra 17. århundrede tilstræbte Det Danske Sprog- og Litteraturselskab straks fra stiftelsen i 1911 udgaver af dette store århundredes hovedforfattere, og man kan nu se tilbage på Samlede Skrifter af Anders Arrebo (I-V 1965-84), Thomas Kingo (I-VII 1939-75 og optryk 1975) og Jacob Worm (I-III 1968-71). Oprindelige planer om at udgive Søren Terkelsens oversatte, men i digtningens og musikkens historie vigtige poetiske arbejder med melodier er skrinlagt, efter at foreløbig 1. del af hans hovedværk Astree Sjunge-Choer er udkommet andetsteds (Karl Wachholtz Verlag, Neumünster 1976).

Derimod kan Selskabet nu udgive det første af fire bind af hovedforfatteren mellem Arrebo og Kingo: Anders Bording (1619-77). Hans forfatterskab falder som bekendt i to omtrent lige store og hver pa sin vis tidstypiske, men meget forskellige dele: et lyrisk forfatterskab af lejlighedsdigte, personlig lyrik, hyrdedigte og salmer - og den første dansksprogede avis, hoforganet pa alexandrinere, Den Danske Mercurius (1666-77). Allerede digtafsnittet af den store udgave fra 1735 var etableret ved langvarig indsamling af enkelttryk og handskrifter; siden er sadanne såvelsom Mercurius forlængst kun at finde pa enkelte biblioteker, og af nyere udgaver findes kun udvalg af digtene og af avisen fra 1955 og 1973 ved henholdsvis Carl Dumreicher og Paul Ries.

Lektor, dr.phil. Erik Sønderholm fremlægger hermed Anders Bordings digte, og hans kommentarbind foreligger i manuskript. Mercurius vil udkomme i facsimile i 1984, og lektor Paul Ries, Ph.D., Cambridge, England, udarbejder hertil en pressehistorisk redegørelse samt en kommentar formet som sted-, person- og sagregister. Bindene har intet nummer, da de to dele af forfatterskabet skal kunne købes hver for sig.

Udgivernes mangearige forberedelser muliggør en hurtig udsendelse af Bordings skrifter, og for stor støtte også til denne væsentlige udgave takker Selskabet oprigtigt begge sine hoved-donatorer: Carlsbergfondet og Statens humanistiske Forskningsråd, der har bevilget midler til henholdsvis digtene og Mercurius.

DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB
21. januar 1984
Iver Kjær, fm.
Erik Petersen
Poul Lindegård Hjorth
Erik Sønderholm
Torben Nielsen
/Erik Dal