Bording, Anders Digte. - 1984

Begyndelseslinier

Der er gennemført en streng alfabetisering på grundlag af moderne ortografi.
Der henvises til de enkelte digtes løbenumre.

 • 98 Af guld og løve jeg har navn
 • 21 Agter hvad i disse dage
 • 124 Ak af den falske list og hjertelig fortræd
 • 123 Ak af det hårde band
 • 12 j Ak Amaryllis har du slet
 • 215 Ak at dog en troes gnist
 • 126 Ak går I sene tider går
 • 64 Ak himmel, himmel, ak hvad skal jeg nu påfinde
 • 127 Ak hvad er det, at I mig så
 • 128 Ak hvad skal dog Daphnis hyrde
 • 216 Ak hvor jeg længes efter dig, Jesu min
 • 207 Ak kunne søden rose sig
 • 129 Ak mit hjerte vil besvime
 • 74 Ak nej, min broder, nej, hvorledes vi det mage
 • 63 Ak skat, ak ædle landsens skat
 • 79 Ak ædle søster, ak hvad det
 • 48 Almægtig himmel, ak hvad det
 • 70 Alt det, som haver liv og and
 • 34 Altingest har sin visse tid
 • 171 Arme hjerte, du med skel
 • 90 At den forblommet Juvenal
 • 42 At den højædle Holck er til friherre vorden
 • 172 At den, som himmelen besidder
 • 192 At du forfares Israel
 • 82 At du gudfrygtig varst
 • 130 At enhver sig monne bukke
 • 45 At jeg så pythagorisk går
 • 101 Begraven Obdam blev
 • 173 Beklemte sjæl, hvad vil du vanke
 • 131 Blinde dreng, hvis pil og bue
 • 57 Bort blege misgunst, du, som vil dig selv opæde
 • 30 Bort nu med knippelskrin og stok
 • 132 Celadon ej mere klager
 • 106 Conditur hoc tumulo Lucretia nomine salve
 • 133 Daphnis gik for nogle dage
 • 58 Den gamle tid forsvinder hen
 • 81 Den grådig alders skarpe tand
 • 6 Den lille nøgne dreng, den rette pudsedriver
 • 190 Den salig her og hisset er
 • 134 Den skønne, hvis tjener og egen jeg er
 • 83 Den, som af byrd og blod
 • 174 Den ædle glædsens skat
 • 106 Der niemals war versagt
 • 88 Det er, o danske mand, ukvems
 • 135 Det sidste man fra Doris hørte
 • 196 Du lade, gak til myren bort
 • 65 Du nok hjemsøgte Cimberland
 • 106 Durus durandus jacet (2)
 • 200 Du verdsens barn, som al din tid
 • 136 Dybe hjertens tanker
 • 119 Dædala Pallas, cur
 • 175 Ej nogen med fuldvigtig ord
 • 137 Ej nogen tid af Aganippes kilde
 • 77 Ej ringe det er kunst, af barnsben op at rende
 • 112 En djævelblændet tyv
 • 15 Endog hr. Broberg jeg kan ej
 • 14 Endog hr. Giese jeg ej ved
 • 16 Endog jeg ej kan spa
 • 138 Engelsøde Galathe
 • 109 En knude sammenknyt af guld og ædle stene
 • 33 En sommernat i tykken krat
 • 62 En trofast ven, som ter sig huld
 • 67 Et bedre pafund ingen ved
 • 101 Exeqvias Pelagus divisit
 • 139 For din skønheds høje trone
 • 17 Forelskte hjerter, fromme par
 • 19 Forelskte hjerter, ædle par
 • 41 For meget og forlidet gør
 • 56 Forse dig nu Gradiv, røm hen til andre riger
 • 111 Frisk op, lad skål og glas omgå
 • 167 Frisk op, når djævlen gør sig vred
 • 140 Fuld af sorg og hjertens kvide
 • 26 Fuld af vunder, fuld af kunst
 • 141 Galathea streng og vild
 • 217 Guds loves tvende tavler er
 • 5 Guld og sølv kan snart forsvinde
XXIII
 • 2 Habet fenestras pallium [Komm.]
 • 31 Hans Hansen vores gode ven
 • 142 Har da hver en jordens ende
 • 80 Her hviler jeg sa stiv som stok
 • 106 Her hviler under hården sten
 • 176 Herre Gud hvor længe
 • 106 Hic jacet dominus magister
 • 106 Hic jacet Jon Præst
 • 106 Hic situs est Bentzon
 • 106 Hier liegt Herr Schultus
 • 106 Hier liegt Meister Peter im grünen Grass
 • 101 Hier richten Feuer, Meer und Luft
 • 211 Hold dig stille, røde morgen
 • 66 Hold stille med dit salte vand
 • 55 Hr. Gabel, I fortørnes ej
 • 12 Hr. Melvin, højfornemme ven
 • 7 Hr. Sehsted, ædle sjæl, den glade dag er kommen
 • 29 Hvad art af vers kan findes på
 • 43 Hvad er det for en larm og bang
 • 204 Hvad er, o Gud, din miskundhed
 • 113 Hvad holder det dog hart, før nogen sig opsvinger
 • 143 Hvad kan ulykken da
 • 93 Hvad lovligt vore formænd her
 • 8 Hvad skal den rige perlekrans
 • 168 Hvad skal Rydser nu anfange
 • 37 Hvad under himlens tag og høje bygning findes
 • 205 Hvad vil du dødelige
 • 89 Hvad vise mænd i fordum tid
 • 177 Hvem skal jeg min angest klage
 • 38 Hvem skarpen torn frygtagtig gør
 • 191 Hvi fnyser sa den trodsig hedensk hær
 • 178 Hvi min lykke sover du
 • 26 Hvo fast har grundvold lagt
 • 40 Hvo frem ved bogen agter ret
 • 114 Hvor langsom natten gar, man sig igen dog fryder
 • 47 Hvor mangen høj bedrift og herlig manddoms
 • 144 Hvor vidt skal, o Dorinde, sig [prøve
 • 11 Hæc est illa dies
 • 115 Højædle cimberhelt, hvis høje værd og ære
 • 86 I dødsens sidste tid en trofast ven at tjene
 • 20 I mindes vel vor barndoms tid
 • 27 I nipske nymfer, færne møer
 • 3 I store gækker, I som højre vil opstige
 • 85 Ja, fromme Walther, ja du varst for himmelværdig
 • 195 Ja milde nadsens fader
 • 117 Ja store cimberhelt, højbårne Gyldenløve
 • 179 Jeg ikke noksom kan med ord
 • 169 Jeg kan ikke tie her
 • 98 Jeg nævnes af det fine guld
 • 202 Jeg takker Gud, at jeg er ej
 • 75 Jeg uforfaren var, der jeg sa hardt blev prøvet
 • 97 Jo renere korn
 • 75 Kan da naturen af sit rige skød ej give
 • 212 Kan jeg vel uden klage
 • 73 Kan Jonas græmme sig og ville ga til døde
 • 145 Klare stjerne Sylvia
 • 146 Kom, o skønnest hyrdemø
 • 147 Kom, ædle lys, al verdens øje
 • 39 Kom, ædle sindsens trøsterinde
 • 49 Kom, ædle Titan, kom du store verdens øje
 • 148 Kunne nogen ting forhindre
 • 76 Lad sommerrosen sig med høje farver pryde
 • 121 Largiflui qvondam Permessi ad fluminis undas
 • 206 Lod Gud ej mig omringe
 • 193 Lov være Gud, som har så vel
 • 64 Lugendi cineres et nunqvam lumine sicco
 • 180 Lykken kommer, lykken går
 • 167 Malus turbetur Genius [Komm.]
 • 103 Med faders suk og moders skrig
 • 197 Med hykkelske retfærdighed
 • 75 Med stil og pen
 • 213 Midt pa munden allerbedst
 • 149 Milde sol, hvi lader du
 • 110 Min anden jeg, min ædle mø
 • 181 Min bange sjæl må falde
 • 150 Mincia, hyrdinders ære
 • 84 Min døde krop vel jordes kan
 • 102 Min faders lyst, min moders trøst
 • 198 Min indvold og mit hjerte
 • 2 Min kappe lubar er
 • 182 Min kummerfulde sjæl i mig
 • 194 Min sjæl og ånd sig fryder
 • 151 Min smerte er så meget stor
 • 209 Min ædle Brahe, vel kan dig
 • 104 Min ædle faders dyd, min moders held og ære
 • 152 Min ædle perle Sylvia
 • 153 Min ædle Philis, om du er
 • 208 Mod hver kvintin af fryd og lyst
 • 120 Mæonius cautum vates
 • XXIV
 • 154 Må jeg ej med lette vinger
 • 155 Matte jeg af Hippokren
 • 10 Nej, kærlighed ej tvinges vil
 • 183 Nu vil jeg slet lade fare
 • 156 Når bjerge, dal og skove
 • 157 Når himlen selv ej vil udgyde
 • 25 Når hjorten såret er med pil
 • 184 Når hården storm sig af de skjulte steder
 • 78 Når Iphigenia sig hen
 • 185 Når mig nøden hårdest plager
 • 1 Når nogen haver tanke slig
 • 106 O deus omnipotens
 • 21 O dydig brud, umuligt er
 • 218 O fader vor, i himlen bor
 • 186 O kommer alle frem
 • 94 Om Ennius med nogen skel
 • 158 O min sjæl, hvor mange dage
 • 72 Om mig et hus en tid lang hen
 • 116 Om Phoebus af sin milde gunst
 • 71 Omskønt ej nogen kan pa jorden her opstige
 • 92 Om stil og malning ret skal gunst
 • 44 Op, Fama, snart op hastelig
 • 107 Op hjertens lyst og velbehag
 • 159 Op hjertens suk og gråd vær rede
 • 106 Oscula prosterunt
 • 106 Oscula si perimunt
 • 160 O skønne Galathe, det er ve
 • 203 O ve, hvor ilde mig bekom
 • 161 O vrede sind og harden sten
 • 60 O ædle sjæl, far evig vel
 • 183 Pius vivam, nunc est hora
 • 51 Prinsessers klare sol
 • 187 På syndsens torv for langen tid
 • 106 Qvod tumulo Ronsarde cares
 • 50 Rejs op, o Danmark, nu din høje spir og krone
 • 188 Ret som de klare søer og stride floders vand
 • 23 Ret så, ret lige sa vil med frit mod begyndes
 • 170 Se den skidne bondegæk
 • 24 Se der, se der, om jeg igår kom ej til made
 • 95 Se Ejler Ejlersen af Holckers stamme båren
 • 21 Sic Venus et parili junguntur Amore Minerva
 • 162 Skal det endelig nu være
 • 68 Skal nu den samme pen, som eders navn indførte
 • l00 Skal sækken over ende stå
 • 163 Skønne Galathe, hvort hen
 • 164 Skønne, men dog skarpe rose
 • 18 Som byrden tung af enlig mand
 • 98 Som guld er purt og løven stærk (2)
 • 98 Som guld sin prøve star (2)
 • 98 Som guld sin prøve star, og løven kamp ej nægter
 • 98 Som gylden malm er pur og ren
 • 105 Som hund mod anden ter sig vred
 • 108 Som jeg af arilds tid med mine floders væde
 • 46 Stormægtigste monark, o potentaters krone
 • 165 Sylvia hvor længe
 • 91 Så bold som rosen er
 • 32 Så er den gode dag omsider da oprunden
 • 59 Så kan den ædle dyd ej mål og måde sættes
 • 53 Så kan en hastig vind den allerstørste ceder
 • 54 Så lader himlen nu den glade dag oprinde
 • 201 Således vil Jerusalem
 • 4 Så lidet som et solegran
 • 35 Så mangen liflig kærn', som i granaten findes
 • 13 Så snart vor barndoms legetid
 • 11 Så stærk og hard jeg ingen ved
 • 28 Så tidlig som vi far henkast vor børnelege
 • 99 Til sengs med hunde hvo som går
 • 61 Til store heltes ros og lov
 • 122 Utile miscentes dulci
 • 118 Ved hver af de bogstavers tal
 • 210 Ved sliben gøres jernet klar
 • 9 Velan hr. Bering, lægger hen
 • 36 Velan højædle Holck, min danske sanggudinde
 • 214 Vel den, som mon fornøjet være
 • 113 Vel er det vanskeligt, før sig en mand opsvinger
 • 98 Vel har jeg navn af løve
 • 98 Vel haver jeg mit navn af løve
 • 52 Velkommen gyldne sol og lys
 • 87 Vel ma den mørke grav, o fromme Hjort, fortære
 • 69 Vel stærke ben har den
 • 199 Vil du, min sjæl, som det sig bør
 • 166 Vil mig ulykken da
 • 106 Vina mihi vitam
 • 96 Ædel af hjerte
 • 189 Ørnen med sin lette vinger