Bording, Anders Uddrag fra Skiønne Galate, hvort hen?

6.

Vand omskiftes skal til Jld,
Torsken og den blanke Sild
Op til Himlen vippe,
Vilden Hav skal pløjes da,
Hvallen skal paa Marken gaa,
Før jeg dig skal glippe.