Brorson, Hans Adolph Allerstørste præst, som dig

Nr. 177.

Allerstørste præst, som dig
Har opofret selv for mig,
Und mit hierte og den ære,
Evig dig at ofret være.

2. Hvad du ikke selv har giort,
Syntes det end meer end stort,
Gud det ey vil see og høre,
Du maat selv vort offer giøre.

3. Derfor slagt og offer op
Sands og ville, siel og krop,
Riv mit hierte af mit hierte,
Koster det end tusind smerte!

4. Ilden paa dit alter tænd,
Og mig slet til aske brænd,
O! at jeg aldeles kunde
Brændes op, og gaae til grunde.

* * * * * 126

5. Dog det lykkes skal ved dig,
Milde JEsu! hielp kun mig,
At jeg og kand her i live,
Gud et helligt offer blive.