Brorson, Hans Adolph Jeg er GUds Jedidijah

Nr. 225.

Mel. Synge vi af hiertens etc.

Jeg er GUds Jedidijah,
Født til himlen oven fra,
GUd min Fader, lys og trøst,
Jeg hans billed, barn og lyst.
O jeg arme jord og leer,
Christus er min broder, seer!
Kunde nogen ønske meer?

2. GUd har mig retfærdiggiort,
Aabnet for mig himlens port,
JEsus er min salighed,
GUd er aldrig paa mig vred,
Aldrig bliver jeg forladt,
Jeg er GUd i skiødet sat,
Hand er min, og jeg hans skat.

3. Hvad jeg beder, kand jeg faae,
Det er sødt at tænke paa,
Himlen den er GUds og min,
JEsus giør mig reen og fiin
Til GUds helligdom og koor,
Aanden i mit hierte boer,
O hvad er min glæde stor.

4. I min siel GUds kierlighed
Flyder u-ophørlig ned,
JEsus længe siden alt,
JEsus er det, som har valt

* * * 263

Mig, et vildt og giftigt krud,
Til sin egen rose ud,
Til sin due, skat og bruud.

5. Uforandret er min roe,
Uforfærdet er min troe,
Evig skal min sag bestaae,
Thi mig ingen dom kand naae,
Christus er den hulde ven,
Som sig gav i døden hen,
For at vinde mig igien.

6. Derfor er jeg vel til freds,
JEsus har mig allesteds,
U-ophørlig elsker mig,
Hand er min evindelig,
Tak da GUd, min siel, med fliid,
Syng mod himlen mild og bliid,
GUd er min til evig tiid.