Brorson, Hans Adolph Halleluja tusind gang

Nr. 279.

Mel. Dagen viger og gaaer bort.

Halleluja tusind gang,
Aldrig har jeg nogen trang,
Thi mit kors kun driver mig
Til min JEsum kraftelig.

2. Til dig, JEsu! hvor jeg gaaer,
Sidder, ligger eller staaer,

* * * * * 412

Er min længsel idelig;
Thi din død forløste mig.

3. Vil du, jeg skal takke af,
Bæres til den mørke graf
Bort fra denne jammerdal,
Vel! jeg reyser, naar jeg skal.

4. Hiertelig jeg glædes vil,
Naar jeg prægtig føres til
Himlens slot og herlighed;
Thi jeg er af verden keed.

5. Ach! hvor salig, ach! hvor glad
Skal jeg udi engle-rad
Frydens gyldne cither slaae!
Ach hvor deylig skal det gaae.

6. Hos det glar-haf skal jeg see
Tolv gang tolv gang tusinde
Jomfruer, som Mosis sang
Synge blant Guds harpers klang.

7. Jeg og i Guds høye sal
Da med mund og hierte skal
Stemme an paa engle-viis:
JEsu, JEsu evig priis!

8. Da mit liv har skik og fynd,
Og er uden død og synd,
Derfor er min daglig sang:
Halleluja tusind gang.

N. B.

* * *