Brorson, Hans Adolph JEsum, JEsum, JEsum sigter

Nr. 176.

JEsum, JEsum, JEsum sigter
Al mit hiertes ønske til,
Og sig hermed stærk forpligter,
At jeg vil hvad JEsus vil;
Hiertet, i ham glad og mildt,
Raaber: Herre, som du vilt.

2. Hand den ene er og bliver,
Som jeg elsker idelig,
JEsus er det, som jeg giver,
Hvad hand haver givet mig,
Har dit blod Guds vrede stilt,
O! saa føer mig som du vilt.

3. Synes noget mig at nytte,
Og dog ey behager dig,
O saa lad det fra mig flytte,
Giv kun hvad der tiener mig,
Alt det andet er kun spildt,
Giv mig dig, og hvad du vilt.

4. O! fuldføer din gode ville
I, hos, ved mig nat og dag,
Saa skal ingen nød mig skille
Fra at elske dit behag,
Hiertet føre dette skildt
Midt i døden: som du vilt.

* * * 125

5. JEsu, det er meer end meget,
At jeg dig til gave fik,
Tag mit hierte som dit eget,
Set det ret i stiil og skik,
At det altid frisk og mildt
Raaber: JEsu! som du vilt.