Brorson, Hans Adolph Min død er mig til gode

Nr. 273.

Efter samme Melodie.

Min død er mig til gode,
Thi JEsus er min ven,
Saa døer jeg vel til mode
Fra verdens jammer hen.

2. Jeg døer med fryde-tanker,
Thi jeg er JEsu lem,
Jeg letter glad mit anker,
Og seyler trøstig hiem.

* * * * 396

3. Nu har jeg overvunden
Og striidt den gode striid,
I JEsu har jeg funden
Min Fader mild og bliid.

4. Naar jeg for vee og smerte
Ey mere tale maa,
Saa lad dig ret til hierte
Mit hiertes sukke gaae.

5. Naar livets lys udslykkes,
Al verden bliver sort,
Naar jeg skal døe og rykkes
Fra tidens jammer bort;

6. Da lad mig sove stille
Med et fornøyet sind
Og Gud hengiven ville
I JEsu arme ind.

7. O! du min frelses klippe
Og trøst i al min vee,
Lad troen dig ey slippe,
Før jeg dig hist kand see.