Brorson, Hans Adolph Armod volder mig at skrige

Nr. 211.

Armod volder mig at skrige
Til den rige,

* * * * * 226

Som mig ene hielpe kand,
JEsu! det er dig det gielder,
Da jeg fælder
Hele strømme taare-vand.

2. Ach hvor tager jeg dog kræfter,
Ret herefter
Alle synders lyst at flye,
JEsu! lad mit hierte brænde
Til at vende
Alle kræfter an paa nye.

3. Est du tom, al naadens kilde?
Det var ilde,
JEsu, du har nok til mig,
Du kandst min begiering stille,
At min ville
Finder al sin lyst i dig.

4. Driv tilbage hvad mig kuer,
Og udsuer
Troens rette kraft og fliid,
Lad mig ey i bønnen svækkes,
Men opvækkes
Til en ivrig kamp og striid.

5. Kom med vidt udspendte arme,
At forbarme
Dig dog over mig igien,
Du allene hiertet kiender,
Hvor det vender
Alle sukke til dig hen.

6. Du est al mit hiertes styrke,
Lys i mørke,

* * * 227

Naar al verden er mig sort,
Du est ene den udkaarne,
Som forlaarne
Syndre aldrig jager bort.

7. O! hvad er din kysse-maade
Sød af naade,
Fuld af kierlighed og lyst!
Og hvad skal jeg mere sige?
Himmerige
Vælder ud af JEsu bryst.