Brorson, Hans Adolph Amen! JEsus hand skal raade

Nr. 283.

Mel. JEsus, JEsus, nichts als JEsus.

Amen! JEsus hand skal raade, (a)
Amen er hans aand (b) og ord, (c)

(m) Matth. 19, 28. Apoc. 3, 21. (n) Apoc. 14, 2. 3. (o) Act. 10, 34. (p) Rom. 8, 18. (q) 2 Cor. 4, 17. (r) 1 Cor. 4, 13. (s) Neh. 8, 6. Jer. 28, 6. Apoc. 19, 4. (t) Luc. 16, 25. Sap. 3, 1. (u) vide v. 8. (a) Act. 21, 14. (b) Joh. 16, 13. (c) Joh. 17, 17. 2 Cor. 1, 20.

* * * * * * 423

Amen er hans kraft (d) og naade, (e)
Amen er hans daab (f) og bord, (g)
Amen er hans liv (h) og død, (i)
Amen! hvad er JEsus sød! (k)

2. Amen! JEsu min anfører! (l)
Amen er din himmel-fart. (m)
Amen, sandhed mig frigiører, (n)
Amen er GUds løfters art, (o)
Amen! JEsu! kom hid ind! (p)
Amen er dit navn (q) og sind. (r)

3. Amen! haabet ey beskæmmer, (s)
Amen! troen er min seyr, (t)
Amen! kierlighed istemmer:
Amen i de frommes leyr, (u)
Amen i GUds søde roe, (v)
Amen! her er got at boe. (x)

4. Amen! her er ingen fare, (y)
Amen! borte er min sorg, (z)
Amen selv skal mig forsvare, (aa)
Amen Jesus er min borg, (bb)
Amen er min beste ven, (cc)
Amen er i himmelen. (dd)

5. Amen! jeg til himlen farer, (ee)
Amen, alting er bereed, (ff)

(d) 2 Pet 1, 3. Eph. 6, 10. (e) 2 Cor. 13, 13. 2 Tim. 2, 1. Act. 4, 33. (f) Joh. 3, 5. (g) 1 Cor. 11, 23. Joh. 6, 53. (h) Luc. 24, 34. Act. 4, 33. 1 Cor. 15, 3-5. (i) Rom. 5, 10. Apoc. 1, 18. (k) Cant. 3, 3-5. Cap. 5, 16. (l) Ps. 48, 15. Rom. 5, 2. 1 Pet. 3, 18. (m) Ps. 47, 6. Act. 1, 9-11. (n) Joh. 8, 32. (o) 2 Cor. 1, 20. (p) Apoc. 22, 17. (q) Apoc. 3, 14. (r) 2 Cor. 1, 19. (s) Rom. 5, 5. (t) 1 Joh. 5, 4. (u) Ps. 72, 19. 118, 15. (v) Ps. 4, 9. Matth. 11, 29. Cant. 2, 3. (x) Matth. 17, 4. (y) Es. 65, 16. Rom. 8, 31. (z) Ps. 4, 8. 1 Sam. 2, 1. (aa) Es. 41, 10. Ps. 46, 2-6. Ps. 62, 7. 8. (bb) Ps. 18, 3. Prov. 18, 10. (cc) Cant. 5, 8-16. (dd) Col. 3, 1. (ee) Es. 40, 31. Phil. 3, 14. (ff) Matth. 22, 4.

* * * 424

Amen synge Engleskarer, (gg)
Amen i al evighed, (hh)
Amen høyt skal skingre da, (ii)
Amen og Hallelujah. (kk)

6. Amen raabe hver en tunge, (ll)
Amen er min himmel-sang, (mm)
Amen skal jeg evig siunge,
Amen blant GUds harpers klang, (nn)
Amen! her er livsens flod, (oo)
Amen! ach! hvad GUd er god. (pp)

7. Amen siger nu tilsammen, (qq)
Amen! HErren giøre saa! (rr)
Amen! JEsu! svar nu amen,
Amen er dit segl herpaa, (ss)
Amen! siig, kom i min favn, (tt)
Amen! ja i JEsu navn. (uu)

N. B.

(gg) Apoc. 5, 11. c. 7, 11. (hh) 1 Paral. 16, 36. Apoc. 7, 12. (ii) Apoc. 7, 10. Es. 6, 4. Apoc 14, 2. (kk) Ps. 106, 48. Apoc. 19, 4. (ll) Neh. 8, 7. Ps. 35, 27. (mm) Apoc. 7, 12. (nn) Apoc. 14, 2. (oo) Apoc. 21, 6. c. 22, 1. (pp) Apoc. 21, 3. 4. 22-24. (qq) 1 Par. 16, 36. Ps. 106, 48. (rr) 1 Reg. 1, 36. Jer. 28, 6. (ss) Matth. 6, 13. Joh. 3, 33. (tt) Apoc. 22, 20. (uu) Joh. 16, 23.

*