Brorson, Hans Adolph Far dog fort! far dog fort!

Nr. 207.

Far dog fort! far dog fort!
Zion! fort i livets trin,
Lad den første brand ey slykkes
Skynd dig frem ved dagens skin,
At dig maalet ey forrykkes;
Zion! ind ad livets snevre port.
Far dog fort! far dog fort!

* * * * 213

2. Uforsagt :,:
Zion! uforsagt i striid,
Bort med sorgens klage-tone,
Hold dig kek en liden tiid,
See kun alt til livets krone,
Zion! merker du skiønt fiendens magt.
Uforsagt :,:

3. Følg kun ey :,:
Zion! følg kun ey den flok,
Som dig stor og stolt vil giøre,
Lover guld og penge nok,
Lad som du kand ikke høre,
Zion! naar man viser lystens vey.
Følg kun ey :,:

4. Prøv dog ret :,:
Zion! prøv dog ret den aand,
Hvoraf slige forslag giøres,
Tag dog ikke i hans haand,
Lad dig af din stierne føres,
Zion! her er baade krumt og slet.
Prøv det ret :,:

5. Træng herind :,:
Zion! træng herind til GUd,
Mod og kraft og lys at finde,
Lad din lampe ey gaae ud,
Fat i JEsu mod at vinde,
Zion! ud fra verdens hykle-sind.
Træng herind :,:

* * * 214

6. Bryd herud :,:
Zion! bryd herud med magt,
Seer du ey hvor andre brænde?
Staaer du fast i naadens pagt?
Nu vel an! saa lad det kiende,
Zion! viis, at du est JEsu bruud.
Bryd herud :,:

7. Til din død :,:
Zion! til din død staa fast,
Lad dig aldrig meer beknyttes,
Tiden endes med en hast,
Kronerne skal snart udbyttes,
Zion! vær kun troe, som JEsus bød,
Til din død :,: