Brorson, Hans Adolph Stille er min siel til GUd

Nr. 182.

Stille er min siel til GUd,
Til min GUd, som hielpe kand,
Verdens trøst kand snart gaae ud,
Flyder hastig bort som vand,
Løb, min siel, fra hendes boe,
Træng dig ind til GUd i roe.

* * * * * 134

2. Tordner det af verdens skye,
Oven til er luften klar,
Hos vor HErre er der lye,
Himlen ingen torden har,
Sindet maa til himlen gaae,
Der er fred og roe at faae.

3. Er samvittigheden fri,
Saa lad verden snakke hen,
Det er i en hast forbi,
Nok, naar JEsus er din ven,
Verdens had og verdens gunst,
Er dog begge kun en dunst.

4. Frygter du for hver en vind,
Dermed legger du et aag
Paa dit nok beklemte sind,
Da dit arme hierte dog
Saadan verdens plagerie
Kunde rigtig gaae forbi.

5. Kunde noget hende sig,
Som din fromme fader saae,
At det vilde skade dig,
Maatte du vel bange gaae,
Men du veedst: dig intet skeer,
Som dig GUd ey tienligt seer.

6. Ind i JEsu favn dig giv,
Hand skal dig ey slenge hen
Satan til en tiids-fordriv,
Ney! hand er for troe en ven,
Lad det storme som det kand,
Du skal komme vel til land.

* * *